हाइलाईट्स : Scholarships  |  


Staffs


SN Full Name Designation Email Remarks
1 ध्यान कुमार थापा कार्यकारी निर्देशक
2 रमेश थापा लेखापाल
3 अनुप बहादुर खडका ना.सु
4 मनिता आचार्य खरिदार
5 दिला के.सी कम्प्युटर अपरेटर
6 कमला खनाल कार्यालय सहयोगी
7 बिन्दा खडका कार्यालय सहयोगी
8 कर्ण बहादुर रोका चौकीदार
9 अनु कार्की चौकीदार
10 गिरीजेश कोईरी चौकीदार
11 केशब बस्नेत हल्का सवारी चालक